سرور مجازی لینوکس OpenVZ ایران

VLV1

فضا 50 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 30 گیگابایت
رم 1024 مگابایت
یک عدد IP اختصاصی
فضای بک آپ رایگان 50 گیگابایت در سرور دیگر

  • تهران، پارس آنلاین محل سرور
VLV2

فضا 100 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 55 گیگابایت
رم 1536 مگابایت
یک عدد IP اختصاصی
فضای بک آپ رایگان 100 گیگابایت در سرور دیگر

  • تهران، پارس آنلاین محل سرور
VLV3

فضا 150 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 100 گیگابایت
رم 2048 مگابایت
یک عدد IP اختصاصی
فضای بک آپ رایگان 150 گیگابایت در سرور دیگر

  • تهران، پارس آنلاین محل سرور