دسته بندی ها

  عملیات

VLVH1
شروع از 2,970,000 ریال ماهانه
فضا 200 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 100 گیگابایت
رم 4 گیگابایت
پردازنده 4 هسته 2.4Ghz
یک عدد IP اختصاصی
  • تهران، پارس آنلاین محل سرور
VLVH2
شروع از 5,390,000 ریال ماهانه
فضا 500 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 100 گیگابایت
رم 8 گیگابایت
پردازنده 8 هسته 2.4Ghz
یک عدد IP اختصاصی
  • تهران، پارس آنلاین محل سرور
VLVH3
شروع از 7,230,000 ریال ماهانه
فضا 1000 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 150 گیگابایت
رم 12 گیگابایت
پردازنده 8 هسته 2.4Ghz
یک عدد IP اختصاصی
  • تهران، پارس آنلاین محل سرور
VLVH4
شروع از 9,100,000 ریال ماهانه
فضا 1500 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 150 گیگابایت
رم 16 گیگابایت
پردازنده 8 هسته 2.4Ghz
یک عدد IP اختصاصی
  • تهران، پارس آنلاین محل سرور