سرور مجازی ویندوز 2012 ایران
 • Product 1

  VW2012V1

  • 20 گیگابایت فضا
  • 35 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • 512 مگابایت رم
  فقط
  600,000/3 mo
  خارج از دسترس
 • Product 2

  VW2012V2

  • 30 گیگابایت فضا
  • 70 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • 768 مگابایت رم
  فقط
  900,000/3 mo
  خارج از دسترس
 • Product 3

  VW2012V3

  • 40 گیگابایت فضا
  • 95 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • 1024 مگابایت رم
  فقط
  1,400,000/3 mo
  خارج از دسترس
 • Product 4

  VW2012V4

  • 50 گیگابایت فضا
  • 120 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • 1536 مگابایت رم
  فقط
  1,900,000/3 mo
  خارج از دسترس