نمایندگی فروش دامنه
 • Product 1

  نمایندگی فروش دامنه Resello

  • پنل نمایندگی ثبت دامنه های بین المللی با امکان ارائه پنل به مشتریان و به نام اختصاصی خود به همراه شارژ اولیه 48 یونیت و قابل اتصال به WHMCS
  به صورت یک بار
  2,600,000 ریال
  خارج از دسترس
 • Product 2

  نمایندگی ثبت دامنه ملی

  • Api مستقل
   ماژول رایگان برای Whmcs
   نصب و پیکربندی اولیه رایگان
  فقط
  80,000/mo
  خارج از دسترس