میزبانی اشتراکی وب لینوکس ایران
 • Product 1

  VLSH1

  • 250 مگابایت فضا
  • 5 گیگابایت پهنای باند
  • 5 عدد پارک دامین
  • 2 ساب دامین
  • 1 تعداد سایت
  • 2 FTP اکانت
  • 25 اکانت ایمیل
  • 1 پایگاه داده
  • اختیاری IP اختصاصی
  • اختیاری SSL رایگان
  فقط
  3,640,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 2

  VLSH2

  • 500 مگابایت فضا
  • 10 گیگابایت پهنای باند
  • 10 عدد پارک دامین
  • 2 ساب دامین
  • 1 تعداد سایت
  • 15 FTP اکانت
  • 60 اکانت ایمیل
  • 2 پایگاه داده
  • اختیاری IP اختصاصی
  • اختیاری SSL رایگان
  فقط
  7,420,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 3

  VLSH3

  • 1 گیگابایت فضا
  • 15 گیگابایت پهنای باند
  • 15 عدد پارک دامین
  • نامحدود ساب دامین
  • 1 تعداد سایت
  • نامحدود FTP اکانت
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • 3 پایگاه داده
  • اختیاری IP اختصاصی
  • اختیاری SSL رایگان
  فقط
  14,700,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 4

  VLSH4

  • 2 گیگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • 15 عدد پارک دامین
  • نامحدود ساب دامین
  • 1 تعداد سایت
  • نامحدود FTP اکانت
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • 5 پایگاه داده
  • اختیاری IP اختصاصی
  • اختیاری SSL رایگان
  فقط
  29,400,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 5

  VLSH5

  • 5 گیگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • 20 عدد پارک دامین
  • نامحدود ساب دامین
  • 1 تعداد سایت
  • نامحدود FTP اکانت
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • 5 پایگاه داده
  • اختیاری IP اختصاصی
  • اختیاری SSL رایگان
  فقط
  65,800,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 6

  VLSH6

  • 10 گیگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • 20 عدد پارک دامین
  • نامحدود ساب دامین
  • 2 تعداد سایت
  • نامحدود FTP اکانت
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • 5 پایگاه داده
  • اختیاری IP اختصاصی
  • اختیاری SSL رایگان
  فقط
  102,900,000/yr
  سفارش دهید