سرور مجازی لینوکس OpenVZ هایبرید ایران

VLVH1

فضا 200 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 100 گیگابایت
رم 4 گیگابایت
پردازنده 4 هسته 2.4Ghz
یک عدد IP اختصاصی

  • تهران، پارس آنلاین محل سرور
VLVH2

فضا 500 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 100 گیگابایت
رم 8 گیگابایت
پردازنده 8 هسته 2.4Ghz
یک عدد IP اختصاصی

  • تهران، پارس آنلاین محل سرور
VLVH3

فضا 1000 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 150 گیگابایت
رم 12 گیگابایت
پردازنده 8 هسته 2.4Ghz
یک عدد IP اختصاصی

  • تهران، پارس آنلاین محل سرور
VLVH4

فضا 1500 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 150 گیگابایت
رم 16 گیگابایت
پردازنده 8 هسته 2.4Ghz
یک عدد IP اختصاصی

  • تهران، پارس آنلاین محل سرور