نمایندگی فروش حجمی وب لینوکس ایران
 • Product 1

  VLRES1

  • 1 گیگابایت فضا
  • 20 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • 10 عدد وب سایت
  • نامحدود FTP اکانت
  • نامحدود ایمیل اکانت
  • 50 پایگاه داده MySQL
  • اختیاری IP اختصاصی
  • اختیاری گواهینامه SSL
  فقط
  2,400,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  VLRES2

  • 2 گیگابایت فضا
  • 40 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • 15 عدد وب سایت
  • نامحدود FTP اکانت
  • نامحدود ایمیل اکانت
  • نامحدود پایگاه داده MySQL
  • اختیاری IP اختصاصی
  • اختیاری گواهینامه SSL
  فقط
  4,000,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  VLRES3

  • 5 گیگابایت فضا
  • 100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • 30 عدد وب سایت
  • نامحدود FTP اکانت
  • نامحدود ایمیل اکانت
  • نامحدود پایگاه داده MySQL
  • اختیاری IP اختصاصی
  • اختیاری گواهینامه SSL
  فقط
  5,400,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  VLRES4

  • 10 گیگابایت فضا
  • 150 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • 40 عدد وب سایت
  • نامحدود FTP اکانت
  • نامحدود ایمیل اکانت
  • نامحدود پایگاه داده MySQL
  • اختیاری IP اختصاصی
  • اختیاری گواهینامه SSL
  فقط
  8,800,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  VLRES5

  • 20 گیگابایت فضا
  • 300 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • 55 عدد وب سایت
  • نامحدود FTP اکانت
  • نامحدود ایمیل اکانت
  • نامحدود پایگاه داده MySQL
  • اختیاری IP اختصاصی
  • اختیاری گواهینامه SSL
  فقط
  10,800,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 6

  VLRES6

  • 50 گیگابایت فضا
  • 400 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • 70 عدد وب سایت
  • نامحدود FTP اکانت
  • نامحدود ایمیل اکانت
  • نامحدود پایگاه داده MySQL
  • اختیاری IP اختصاصی
  • اختیاری گواهینامه SSL
  فقط
  24,000,000/mo
  سفارش دهید