دسته بندی ها

  عملیات

VLV1
شروع از 800,000 ریال ماهانه
فضا 50 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 30 گیگابایت
رم 1024 مگابایت
یک عدد IP اختصاصی
فضای بک آپ رایگان 50 گیگابایت در سرور دیگر
  • تهران، پارس آنلاین محل سرور
VLV2
شروع از 950,000 ریال ماهانه
فضا 100 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 55 گیگابایت
رم 1536 مگابایت
یک عدد IP اختصاصی
فضای بک آپ رایگان 100 گیگابایت در سرور دیگر
  • تهران، پارس آنلاین محل سرور
VLV3
شروع از 1,150,000 ریال ماهانه
فضا 150 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 100 گیگابایت
رم 2048 مگابایت
یک عدد IP اختصاصی
فضای بک آپ رایگان 150 گیگابایت در سرور دیگر
  • تهران، پارس آنلاین محل سرور