نمایندگی فروش دامنه Resello
2,600,000 ریال
    پنل نمایندگی ثبت دامنه های بین المللی با امکان ارائه پنل به مشتریان و به نام اختصاصی خود به همراه شارژ اولیه 48 یونیت و قابل اتصال به WHMCS
نمایندگی ثبت دامنه ملی
80,000 ریال ماهانه
    Api مستقل
    ماژول رایگان برای Whmcs
    نصب و پیکربندی اولیه رایگان